27.11.2013

Rahvatervis

Sotsiaalministeerium kuulutab välja Norra toetustest rahastatud rahvatervise programmi kolmanda taotlusvooru: "Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused", mille eesmärgiks on parendada vaimset ja füüsilist keskkonda läbi tervislike valikute toetamise.

Taotlusvoorul on kaks alasuunda:
a) „Sotsiaalkampaaniad tervisliku elustiili edendamiseks”, mille raames toetatakse sotsiaalkampaaniate elluviimist, sh on toetatav info edastamine sõltuvusainetest ja elustiili valikutest, erinevate turunduse strateegiate ja meediakanalite kasutamine, et aidata kaasa sõnumi edasiviimisele nii ühiskonnas tervikuna kui ka oluliste sihtgruppide (täiendav rõhuasetus noortel) hulgas.
ja
b) „Tervisealased koolitused mitte tervise sektori spetsialistidele”, mille raames toetatakse koolitustsüklite läbiviimist tervisliku elukeskkonna loomisest ja igas poliitikas tervisemõjudega arvestamisest ning juhendite väljatöötamist kohalikele omavalitustele sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervisliku elustiili edendamiseks keskendudes noortele.

Taotlema oodatakse teadus- ja arendusasutusi ja valitsusväliseid organisatsioone, kodu- ja/või välismaiste  projektipartnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine on lubatud ning seda julgustatakse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2014 kell 12.00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav rahvatervise programmi kodulehel.

Eesti keel