27.01.2021

Riigi Tugiteenuste Keskus ja sotsiaalministeerium avavad taotlusvooru, milles juriidilised isikud ja valitsusvälised organisatsioonid saavad taotleda toetust, et luua koduvisiidi programm imikute ja väikelastega perede toetamiseks ning arendada riskihindamise metoodika ja töövahend kodukeskkonnas saadavate vigastuste ennetamiseks ja vähendamiseks. 

Avatud taotlusvooru eesmärk on integreerida teenuseid tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas. Taotlusvooru oodatakse projekte kahel erineval suunal: 

  • imikute ja väikelastega perede toetamiseks mõeldud koduvisiidi programmi loomiseks;
  • kodukeskkonnas saadavate vigastuste ennetamiseks ja vähendamiseks riskihindamise metoodika ja töövahendi loomiseks.

Imikute ja väikelastega perede toetamiseks mõeldud koduvisiidi programmi eesmärk on abivajavate perede varajane märkamine ja neile vajaliku toe pakkumine lapse arengu ja pere heaolu tagamiseks. „Järjepidev ja vajaduspõhine perekonna toetamine loob lapse heaoluks ja arenguks sobiva keskkonna, mis on kriitilise tähtsusega just varases lapseeas,“ ütles

Koduvigastuste ennetamiseks ja vähendamiseks riskihindamise metoodika ja instrumendi loomise eesmärk on tuua kasutusse läbimõeldud ja -katsetatud lahendus, mida riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutused saaksid ühiselt kasutada kodukeskkonnas tekkivate vigastusriskide maandamiseks.  sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna nõunik Maarja Kärson. „Ootame taotlusvooru projekte, mis aitavad luua ja katsetada Eesti oludele sobivat koduvisiitide programmi, mis oleks lõimitud peredele pakutavate tervishoiu- ja sotsiaalteenustega.“

„Eesti kodudes juhtub igal aastal üle 70 000 vigastuse, milles kannatavad peamiselt lapsed ja eakad. Paljudel juhtudel võib öelda, et õnnetus hüüdis tulles, mis tähendab, et õigete vahendite ja tugeva ennetustöö abil on võimalik koduseid vigastusi ennetada ja vähendada,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht. 

Norra suursaadik Else Berit Eikeland väljendas heameelt, et Norra saab panustada vigastuste ennetamiseks Eestis. «Me näeme ka Norra statistikast, et nii laste kui vanurite puhul toimuvad vigastustest enam kui 30% kodukeskkonnas. Seetõttu on see oluline rahvatervise teema, millega tegeleda,» rõhutas suursaadik. «Norra Rahvatervise Instituut töötab tihedalt koos Eesti kolleegidega, et jagada kogemusi selles valdkonnas,» lisas suursaadik Eikeland.  

Taotlusvoor „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas“ on avatud perioodil 27. jaanuarist kuni 1. aprillini 2021 ning taotleja saab vooru jooksul esitada ühe taotluse. Vooru maht on kokku 500 000 eurot, väikseim taotletav summa on 200 000 eurot. Taotlusvoorust rahastatud projektid võivad kesta maksimaalselt kaks aastat. 

Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab taotlusvoorust huvitatuile 16. veebruaril kell 10:00 virtuaalse infopäeva, kuhu saab registreerida RTK kodulehel. 

Toetust finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ rahastatud meetmest „Rahvatervise meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil“. 

Täpsemat infot taotlusvooru kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Undefined