Eesmärk: Riskilaste ja -noorte paranenud heaolu

Oodatavad tulemused:

  • Efektiivsete ja tõhusate meetmete rakendamine riskigrupi lastele ja noortele.
  • Alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja ühiskonda reintegreerimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ja rakendamine.

Toetussumma: 6 505 000 eurot

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.
Rakendusüksus: Eesti Noorsootöö Keskus
Doonorite programmipartner: Norra Kohalike Omavalitsuste Keskliit

Programmi fookus: Tõenduspõhise peretoetamisprogrammi rakendamine, probleemide ennetamine hariduse ja harituse kaudu, kogukonnapõhine varane märkamine ja sekkumine, alaealiste õigusrikkujate taasühiskonnastamine.

Eritingimus: Programm toetab omavalitsuste võimekuse tugevdamist läbi projekti eesmärkide. Tegevusi võib algatada erinevatel tasanditel. Tähelepanu tuleb pöörata kõikidele arvuka rahvusvähemusega omavalitsustele.

Programm kiideti doonorite poolt heaks 7. novembril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 13. mail 2013. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 12. novembril 2013. a
Programmilepingu lisa 3, sõlmitud 5. juunil 2014. a
Programmilepingu lisa 4, sõlmitud 14. augustil 2014. a
Programmilepingu lisa 5, sõlmitud 17. juunil 2015. a
Programmlepingu lisa 6, sõlmitud 28. detsember 2015. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Kõik planeeritud taotlusvoorud on läbi viidud. Toetatud projektide kohta leiab infot programmi kodulehelt.

Kontaktid: Haridus- ja Teadusministeerium: Aare Vilu, tel 735 0218, e-post aare [dot] vilu [at] hm [dot] ee
Eesti Noorsootöö Keskus: Gerttu Aavik, tel 735 0359, e-post gerttu [dot] aavik [at] entk [dot] ee

Eesti keel