18.11.2013

Riskilapsed ja-noored

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi  raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Taotlusvooru on oodatud projektid, mille tegevuseks on tõhusate töömeetodite ja kasutusel olevate praktikate edasiarendamine, hinnatud ja tunnustatud praktikate Eestis rakendamine, uute koostöömudelite ja –programmide piloteerimine, koostöö ja võrgustiku arendamiseks suunatud tegevused, kogemuste vahetamine ja uute teadmiste hankimine, koostöövõrgustike loomine ja arendamine. Tegevused peaksid olema suunatud erikoolist ja vanglast vabanenud ja vabanevatele lastele ja noortele vanuses kuni 26 aastat, erikoolist ja vanglast vabanenud ja vabanevate laste ja noorte vanematele, erikoolide ja vanglate töötajatele.

Taotlusvooru kogusumma on 474 650 eurot, minimaalne toetussumma projekti kohta on 5000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 150 000 eurot.

Toetuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2014.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel. Lisainfo taotlusvooru kohta: Rainer Rohtla, väikeprojektide koordinaator, kriminaalpoliitika osakond, Justiitsministeerium, tel 620 8224, e-post: rainer [dot] rohtla [at] just [dot] ee.

Eesti keel