20.01.2014

Riskilapsed ja -noored

Justiitsministeerium on kuulutanud välja riskilaste ja -noorte programmi raames väikeprojektide taotlusvooru

„Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“, kuhu riigi- ja omavalitsusasutused, maavalitsused ja vabaühendused on oodatud taotlema rahastust projektidele, mis ennetavad laste ja noorte kuritegevust.

Taotlusvooru kaudu toetatakse kuriteoennetusele suunatud võrgustike loomist, uuringute läbiviimist, kogemuste vahetamist ja uute teadmiste hankimist. Toetatakse ka programme, mille puhul on juba teada, et sellised ennetustegevused on juba varasemalt toiminud. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke. Eelistatakse projekte, mida viib ellu mitu koostööpartnerit. Tegevused peaksid olema suunatud laste ja noorte kõrval ka nende pereliikmetele ning laste ja noortega tegelevatele inimestele.

Taotlusvooru kogusumma on 295 146 eurot, minimaalne toetussumma projekti kohta on 5000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 60 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts 2014 kell 17:00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel. Lisainfo taotlusvooru kohta: Rainer Rohtla, väikeprojektide koordinaator, kriminaalpoliitika osakond, Justiitsministeerium, tel 620 8224, e-post: rainer [dot] rohtla [at] just [dot] ee.

Eesti keel