3.06.2014

Riskilapsed ja -noored

Justiitsministeerium kuulutas riskilaste ja -noorte programmi raames välja täiendava väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“.

Taotlusvooru eesmärgiks on ennetada vanglast või erikoolist vabanenud noorte seas kuritegude korduvat toimepanemist. Eesmärki toetavate tegevustena arvestatakse rehabilitatsiooniprogramme ja –teenuseid, mis on suunatud nii konkreetsete riskide maandamiseks ning vajadustele vastamiseks kui ka meetmeid, mis parandavad noorte sotsiaalset toimetulekut tervikuna. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega hangitakse uusi teadmisi, pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke.

Taotlusvooru kogusumma on 324 650,70 eurot, minimaalne toetussumma projekti kohta on 5000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 150 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. august 2014 kell 17:00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel. Lisainfo taotlusvooru kohta: Rainer Rohtla, väikeprojektide koordinaator, kriminaalpoliitika osakond, Justiitsministeerium, tel 620 8224, e-post: rainer [dot] rohtla [at] just [dot] ee.

Eesti keel