18.04.2016

Date: 
Esmaspäev, Aprill 25, 2016 - 09:30 to 16:45
Place: 
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus
Organizer: 
Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Audience: 
Teemast huvitatud inimesed
Details: 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid on korraldamas 25.aprillil Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) seminari, et tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume, nendega kaasnevaid mõjusid elutähtsates valdkondades meie ümber ja kuidas oleks võimalik nende mõjudega kohaneda.

Esialgne päevakava:
 
09:30 Kogunemine ja tervituskohv
 
10:00 Avakõne
 
10:05 Teel kohanemise arengukavani
Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 
10:20 Kliimamuutustega kohanev Eesti 2017-2030
Keskkonnaministeerium
 
10:45 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid kuni 2100
Keskkonnaagentuur
 
11:10 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Planeeringud, maakasutus, inimtervis ja päästevõimekus”
Tartu Ülikool ja partnerid
 
12:00 Kohvipaus
 
12:15 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Majandus ja ühiskond”
Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskus
 
13:05 Lõunasöök
 
13:50 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Looduskeskkond ja biomajandus”
Eesti Maaülikool ja partnerid
 
14:40 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Taristu, ehitised ja energeetika”
SEI Tallinn ja partnerid
 
15:30 Kohvipaus
 
15:45 Norra kogemused kliimamuutustega kohanemise valdkonnas
Norra Tsiviilkaitse Direktoraat
 
16:45 Lõpetamine
 
Seminarist huvitatutel palume end registreerida ankeedil aadressil http://bit.ly/kohanemine-2030(kuni 20. aprillini või vabade kohtade täitumiseni).
 
Lisainfo kliimamuutustega kohanemisest Eestis: http://www.klab.ee/kohanemine 
 
Seminar aitab kaasa “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine” kaudu.