Eesmärk: Soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu toetamine.

Oodatavad tulemused:

  • Soolise võrdõiguslikkuse ning töö-, era- ja pereelu tasakaalu toetamise osas teadlikkuse tõstmine ja uurimine
  • Soolise võrdõiguslikkuse organisatsioonide ja võrgustike teadlikkuse tõstmine.

Toetussumma: 2 000 000 eurot

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Doonori programmipartner: Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraat

Toetusskeem: Kuni 20% programmivahenditest on vabaühenduste suutlikkuse suurendamiseks ning töö- ja pereelu tasakaalu toetamise rakendamiseks tööandjate poolt.

Eritingimus: Programmi rakendatakse koostöös koduse ja soolise vägivalla programmiga. 

Programm kiideti doonori poolt heaks 30. oktoobril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 15. juulil 2013. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 2. jaanuaril 2014. a
Programmilepingu lisa 3, sõlmitud 5. veebruaril 2015. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Taotlusvoorud on lõppenud. Toetatud projektide kohta leiab infot siit.  

Kontakt:
Sotsiaalministeerium: Grete Kaju, tel 626 9281, e-post grete [dot] kaju [at] sm [dot] ee

Eesti keel