3.06.2013

Sotsiaalministeerium kuulutab välja Norra toetustest rahastatud soolise võrdõiguslikkuse programmi ja soopõhise vägivalla programmi taotlusvoorud.


Soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning tegevusi, mis toetavad töö-, pere- ja eraelu tasakaalu.

Koduse ja soolise vägivalla programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ja tõkestamine Eestis.

Taotluste esitamise tähtaeg on mõlema taotlusvooru puhul 26. august 2013 kell 17:00 Eesti aja järgi.

Infoseminar taotlejaile toimub 12. juunil 2013 kell 12:15 Meriton Grand Conference ja Spa Hotellis. Infopäevale tuleb registreeruda hiljemalt 7. juunil aadressil http://kysimustik.sm.ee/.

Taotlusvoorude tingimused ja muu info on leitav soolise võrdõiguslikkuse programmi kodulehel ja soopõhise vägivalla programmi kodulehel.

Eesti keel