2.04.2014

Sooprogrammid

Sotsiaalministeerium kuulutas 1. aprillil välja taotlusvoorud väikeprojektidele programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ja

"Kodune ja sooline vägivald" raames.

Soolise võrdõiguslikkuse programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja/või töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ühitamise toetamine läbi organisatsioonide ja võrgustike võimekuse tugevdamise soolise tasakaalu parandamiseks ühiskonnas. Taotlema on oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku või erasektori ärilised või mitteärilised asutused ja valitsusvälised organisatsioonid ning Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine on lubatud ning oodatud. Eraldatava toetuse kogusumma on 370 000 eurot. Ühe projekti minimaalne toetussumma on 5 000 eurot ja maksimaalne toetussumma on 50 000 eurot.

Soopõhise vägivalla programmi taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärk on soopõhise vägivalla, inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla leviku ja mõjude  vähendamine Eestis. Oodatud on projektid, mille tegevused on suunatud soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide suutlikkuse ja tegevusvõimekuse parandamiseks. Toetusi on võimalik taotleda ühele kahest liidetud taotlusvooru valdkonnas: 1. Soopõhine vägivald/lähisuhtevägivald või 2. Inimkaubandus ja seksuaalvägivald. Taotlema on oodatud Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine on lubatud ning oodatud.  Eraldatava toetuse kogusumma on 208 000 eurot, millest soopõhise vägivalla temaatikaga tegelemiseks eraldatakse 104 000 eurot ning inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla temaatikaga tegelemiseks eraldatakse 104 000 eurot. Ühe projekti minimaalne toetussumma on 5 000 eurot ja maksimaalne toetussumma 40 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014 kell 12:00. Taotlemise tingimused ja muu info on leitav soolise võrdõiguslikkuse programmi kodulehel ja soopõhise vägivalla programmi kodulehel.

Eesti keel