23.01.2017

Täna algasid Tallinnas ametlikud läbirääkimised 2014-2021 perioodi Norra/EMP rahastavate programmide ja nende eelarvete üle. Läbirääkimistest võtab osa nii doonorite kui Eesti pool. Kokkuleppe tulemusena allkirjastatakse Memorandum of Understanding (MoU), mille puhul on tegemist rahvusvahelise leppega, mis kehtestab programmide eelisvaldkonnad, eelarvete jagunemise, asutuste nimed ja üldise juhtimise- ja kontrollisüsteemi. Läbirääkimisi peetakse kokku ca 57 miljoni euro osas elluviidavatele programmidele uueks rahastusperioodiks

Fotol läbirääkimiste osapooled arutamas kokkuleppe (MoU) erinevaid nüansse täna pärastlõunal Tallinnas.

Eesti keel