Konverentsi „Tõenduspõhine praktika töös riskilaste ja -noortega: Norra kogemus“ korraldas sotsiaalministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning see leidis aset 3.-4.oktoobril, 2012 Rahvusraamatukogus, Tallinnas.

Konverentsi eesmärgiks oli:

• Norras ja mujal läbiviidavate tõenduspõhiste (evidence-based) programmide ja lähenemiste tutvustamine, mis viiakse ellu erinevates kontekstides nagu lastekaitse, haridus, noorsootöö, õigusemõistmine alaealiste kriminaalasjades, laste vaimne tervis ja perevägivalla ennetamine.

• Efektiivsete (effective) ja paljutõotavate (promising) praktikate jagamine, pakkudes seeläbi võimalust Eesti praktikutele, ekspertidele ja organisatsioonidele kasutada Norra kogemusi ja võimalikku koostööd EMP ja Norra toetusel elluviidavate programmide raames avatud granditaotluste konkursil osalemisel.

• Erinevate riskilastele ja -noorukitele suunatud teenuste integreerimiseks rakendatavate parimate praktikate üle arutamine, koostöösuhete loomine ja võrgustike tugevdamine.

Konverentsi ettekanded ja videosalvestus on leitavad siit.

Eesti keel