23.10.2014

Faktum & Ariko poolt 2014. a augustis läbiviidud uuringu tulemusel selgus, et 35 protsenti 18-74 aastastest elanikest on kursis sellega, et Eesti saab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusi. 2013. a sarnase uuringu tulemused näitasid teadlikkuseks 27%, mis teeb aastaseks tõusuks 8 protsendipunkti.

Sihtrühmades on 2014. a uuringu alusel suurimad erinevused haridustaseme lõikes: mida kõrgem on vastaja haridustase, seda suurem on teadlikkus.

Samuti on suurenenud aasta jooksul Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest logode märgatavus 12%-lt 21%-le.

 

Uuring viidi läbi samaaegselt nii Euroopa Liidu struktuuritoetuste kui Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kohta ning on täismahus saadaval siin.

Eesti keel