Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste rakendamisel järgitakse korruptsiooni ja väärjuhtimise suhtes null-tolerantsi poliitikat. Toetuste rakendamisel tuleb lähtuda heast valitsemistavast ning tegutseda avatult, läbipaistvalt ja vastutustundlikult.

Kui kahtlustate toetuste väärjuhtimist või korruptsiooni, andke sellest teada, järgides Rahandusministeeriumi kodulehel toodud infot. Lisaks võite teavitada riiklikku kontaktasutust või Finantsmehhanismide Kantseleid.

Teie esitatud teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ja Teile vastatakse 10 tööpäeva jooksul.

Kui soovite enne teavitamist nõu küsida, võite pöörduda ühingu Korruptsioonivaba Eesti poole.

Eesti keel