Eesmärk: Kodanikuühiskonna arengu, sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamine.

Toetussumma: 2 300 000 eurot

Fondioperaator: Avatud Eesti Fond

Eritingimus: Programm toetab kultuuridevahelist dialoogi ja vähemusrahvuste integratsiooni, samuti lastele ja noortele suunatud tegevusi ning vabaühenduste suutlikkuse suurendamist.

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Kõik planeeritud taotlusvoorud on läbi viidud. Toetatud projektide kohta loe lähemalt siit.

Kontakt: Avatud Eesti Fond: Jelena Katsuba, tel 615 5700, e-post jelena [at] oef [dot] org [dot] ee.

Eesti keel