17.09.2013

Vabaühenduste Fond

Avatud Eesti Fond kuulutab välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Teiseks teemaks on vabaühenduste eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine: toetatakse läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikate kujundamisel ja otsuste tegemises. Suurprojekte toetatakse summas 25 000–40 000 eurot ning suuremahulisemaid võrgustikuprojekte summas 75 000–100 000 eurot.

Taotlusi suur- ja võrgustikuprojektidele ootab Avatud Eesti Fond 20. novembriks 2013.

Väikeprojektide taotlusvoorus toetatakse vabaühenduse arenguvajadustest lähtuvaid väikseid projekte, millega kaasatakse vabakonna tegemistesse uusi hakkajaid inimesi, parandatakse juhtimist ja liikmesorganisatsioonide kaasamist, tõstetakse ühenduste majanduslikku suutlikkust ning suurendatakse professionaalseid teadmisi ja oskusi kolmandas sektoris. Ühe väikeprojekti toetussumma on 5000–7500 eurot.

Tähtaeg väikeprojektide taotluste esitamiseks on 10. detsember 2013.

Ühtekokku jagatakse toetusteks 864 723 eurot.

Taotlemise tingimused ja muu lisainfo on leitav Avatud Eesti Fondi kodulehel.

Eesti keel