Eelmisel, 2009-2014 perioodil oli toetus Eestile Norra finantsmehhanismi kaudu 23,7 mln eurot. Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetus oli 21,3 mln eurot.

Norra toetatavad programmid:

Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine - 6 000 000 eurot;

Teaduskoostöö  - 3 000 000 eurot;

Stipendiumifond - 1 000 000 eurot;

Rahvatervis - 8 912 000 eurot;

Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal - 2 000 000 eurot;

Kodune ja sooline vägivald - 2 000 000 eurot.

EEA toetatavad programmid:

Integreeritud mere ja siseveekogude korraldus - 6 900 000 eurot;

Valitsusväliste organisatsioonide fond - 2 300 000 eurot;

Riskilapsed ja -noored - 6 505 000 eurot;

Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine - 4 510 000 eurot;

Stipendiumifond - 600 000 eurot.

Lõppenud perioodi tulemuste seas näiteks:

 -          rajatud laste vaimse tervise keskus;

 -          energiakasutuse juhtimise tarkvara loomine koostöös Norra partneriga;

 -          8 renoveeritud mõisakooli või kõrvalehitust;

 -          kliima arengukava ja merekeskkonna meetmekava väljatöötamine.

 

 

 

Eesti keel