28.01.2014

Haridus- ja Teadusministeerium on riskilaste ja -noorte programmi raames kuulutanud välja taotlusvooru kaasava koolikultuuri ja hariduskorralduse arendamiseks ning koolist väljalangemisohus olevate laste ja noorte probleemide ennetamiseks.

Taotlusvoorust jagatava toetuse eesmärk on üldhariduskoolides ja lasteaedades edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate laste ja noortega tegelemisel. Seda eesmärki kandvate projektide taotlusi oodatakse esitama riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi, vabaühendusi ning ülikoole. Oodatud on tegevuskavad, mis arendavad kaasava hariduse kultuuri, tõstavad koolijuhtide, õpetajate, tugipersonali, haridus- ja sotsiaaltöötajate pädevust ning edendavad erinevate ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd. Samuti toetatakse projekte, mis keskenduvad mitmekesistele käitumisprobleemide ja koolikiusamise sekkumis- või ennetusmeetmetele. Projektide raames võib välja töötada tugispetsialistidele vajalikke hindamisvahendeid ja juhendmaterjale.

Taotlusvooru kogusumma on 1 991 372 eurot, minimaalne toetussumma on 170 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2014. a kell 16.00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Eesti keel