5.09.2013

Keskkonnaministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna toetustest rahastatud programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" kaks taotlusvooru.

Esimeses taotlusvoorus toetatakse merepõhja uuringuid, aga ka liikide ja elupaikade inventuure ning seiret. Elupaikadest on luubi all näiteks karid ja veealused liivamadalad ning liikidest viigerhüljes.

Teises taotlusvoorus rahastatakse vee ökosüsteemiteenuste poolt pakutud hüvede nagu näiteks puhas vesi, toit, elupaik ja puhkus kaardistamist ning hindamist. Veel toetatakse jõgede ning ebapärlikarbi ja euroopa naaritsa elupaikade taastamist. Mõlema vooru maht on ligikaudu miljon eurot, taotletava toetuse suurus peab olema vähemalt 170 000 eurot.

Toetuse andmise tingimusi ja toetatavaid tegevusi tutvustavad infopäevad toimuvad 18. septembril Tartus ja 23. septembril Tallinnas. Tallinna infopäeval toimub ka partnerlusotsing, mille raames on toetuse taotlejatel võimalik leida infopäeval osalevaid Islandi, Liechtensteini või Norra potentsiaalseid partnereid, kellega on võimalus  teha koostööprojekte.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. november 2013 kell 17.00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav programmi kodulehel.

Eesti keel