14.08.2014

Avatud on Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" viimane taotlusvoor.

Taotlusvoorus toetatakse kliimamuutuste mõju hindamist ning sobilike kohanemismeetmete väljatöötamist. 

Toetatavad valdkonnad tulenevad kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõu prioriteetidest ning on täpsemalt kirjeldatud taotlusvooru tingimustes.

 Taotlusvooru maht on 819 708 eurot. Minimaalne võimalik taotletav toetusesumma on 170 000 eurot.

 

Toetuse andmise tingimusi ja toetatavaid tegevusi tutvustavad infopäevad toimuvad 10. septembril Tallinnas ja 19. septembril Tartus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. oktoober 2014 kell 17:00.

 

Täiendavat infot, sh taotlusvooru tingimused leiab programmi kodulehelt.

 

Eesti keel